Vše o Oneticket jedna jízdenka

Vše o Oneticket jedna jízdenka

Jedna jízdenka - OneTicket

Jednotná železniční jízdenku OneTicket je možné využít pro běžné cesty do práce, školy, nahodilé cesty bez toho aniž byste šešili, který dopravce přijel zrovna k nástupišti, nebo kterým zrovna bude vyhovovat vašemu čase odjezdu.

Proč by měl člověk kupovat OneTicket a co mu to přinese za benefit? Vzhledem k tomu, že tento tarif nepatří zrovna mezi nejlevnější (v porovnání s nabídkami jednotlivých dopravců), je třeba zvážit a promyslet jeho využití. Nabídka dává smysl tam, kde se na jedné trase potkávají dva a více dopravců. Ideálním příkladem může být trasa Česká Lípa <> Rumburk, Pardubice <> Hradec Králové <> Jaroměř apod. Nabídka je ideální také pro trasy, kde dopravci nenabízí akční jízdenky.

Pokud si koupíte jízdenku OneTicket na celou trasu, zaručuje vám v případě mimořádné události, zpoždění nebo jiné nenadálé situace pohodlnější řešení a záruku, že můžete například využít náhradní autobusové dopravy nebo taxíku do místa vaší cílové stanice. To v případě jednotlivých nákupů dvou a více jízdenek není možné.

Co OneTicket nabízí za jízdenky a přepravní doklady a slevy

Jízdenku Oneticket je možno zakoupit v těchto variantách:

  • Jednosměrná jízdenka
  • Zpáteční jízdenka
  • Jednosměrná jízdenka se slevou SJT 25
  • Zpáteční jízdenka se slevou SJT 25
  • Traťová jízdenka – 7, 30 a 90 dní
  • Síťová jízdenka – 7, 30, 90, 180 a 365 dní
  • Vstupní doklad SJT 25 – 90 a 365 dní
  • Jednorázové doplatky do první třídy, za jízdu oklikou a při změně cílové stanice

Dopravní služby, ve kterých je možné cestovat v rámci Systému jednotného tarifu (SJT), musí umožňovat přepravu druhou (základní, ekonomickou) vozovou třídou a mohou umožňovat přepravu první vozovou třídou. Pro změnu vozové třídy z druhé na první umožňují zúčastnění dopravci prodej doplatků na pokladnách nebo ve vlaku. Výjimkou jsou České dráhy. Ty umožňují navíc kombinovat jejich časový doplatek do první vozové třídy s jízdenkou OneTicket.

Zúčastněný dopravce, který ve vlacích zapojených do SJT neoznačuje vozovou třídu jako „první“ a „druhou“ je povinen sdělit, jaká vozová třída („Economy“, „Relax“, „Business“, …) odpovídá první či druhé vozové třídě. Toto rozhodnutí je tedy čistě na dopravci a setkáte se s ním převážně na komerčních spojích u vlaků společností Regiojet a Leo express.

SJT samozřejmě nabízí jízdenky za zvláštní jízdné pro děti 6 – 15 let, žáky a studenty ve věku 15 – 26 let, dospělé osoby starší 65 let. Nezapomíná ani na cesty zdarma pro děti do 6 let, kde každé z nich má nárok na vlastní místo k sezení, slevu 25 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a pro cesty rodinných příslušníků za dětmi do ústavů.

Přeprava zavazadel, jízdních kol a zvířat

Všechny výše zmíněné lze přepravovat v rámci objednávky veřejné služby bez větších omezení. Zvířata je nutné mít na vodítku a s náhubkem, případně v přepravce s nepropustným dnem. I kola a zavazadla je možné přepravovat bez větších obtíží. Ovšem je třeba zmínit, že aktuálně v SJT není prodej těchto dokladů nabízen. Za kolo je třeba zaplatit u každého dopravce zvlášť, ať už dopředu na pokladně či eShopu, nebo až při samotném nástupu do vlaku u průvodčího.

Dálkové a mezinárodní vlaky, například railjety, mají povinou rezervaci místa pro jízdní kola. Nezapomínejte na to.

Kde jízdenky zakoupit

Každý z dopravců umožňuje prodej papírových jízdních dokladů na svých pokladnách a ve vlaku u vlakového personálu. Jako doplňkovou službu může nabídnout svůj eShop či mobilní aplikaci. Aktuální stav je takový, že z dopravců zapojených do Systému jednotného tarifu nabízí prodej jízdních doklad formou svého webu či aplikace pouze České dráhy.

Co se týče elektronického prodeje, jízdenky je možné zakoupit i na eShopu a v aplikaci OneTicket u správce systému, CENDIS, s.p.

OneTicket | Jedna jízdenka | Systém jednotného tarifu
OneTicket - Systém jednotného tarifu nabízí otevřenou jízdenku, která je široce použitelná u všech dopravců, efektivní pro snadné a rychlé použití. Jezděte jednoduše s kýmkoliv.
Eshop | České dráhy