Rezervace míst k sezení ve vlacích Českých drah

Rezervace míst k sezení ve vlacích Českých drah

Místenky a České dráhy

Mnohým z vás se může zdát systém rezervací u Českých drah složitý, někdy nepřehledný, někomu zase nesmyslný. Já se vám pokusím na několika řádcích přiblížit celou problematiku fungování rezervací. Řekneme si, co to jsou expresní rezervace, co na eShopu ČD znamená „Chci jen místenku“ nebo jestli v Pendolinu potřebuju vždycky místenku.

Komerční vs. expresní rezervace

Ať už se má jednat o rychlík nebo mezinárodní vlak, klasická doba předprodeje pro nákup jízdenky je 60 dní. Ovšem kdy a jak poznáte, že si ještě kupujete standardní rezervaci a ne expresní? Limit, kdy končí předprodej standardních rezervací jsou 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice. Po tomto čase se přibližně polovina míst ve vlaku uzamkne a cestujícímu jsou k dispozici pouze už jenom sedadla označená jako rezervace expresní.

A proč jsou to dvě hodiny před odjezdem vlaku, když si rezervaci můžete koupit ještě minutu před odjezdem vlaku? Je to jednoduché! Když se uzavřou rezervace, ve stanici, odkud vlak vyjíždí, vytisknou vlakovému doprovodu lístečky (nebo data nahrají na flashdisk) a průvodčí jimi označí obsazená místa. Všechna místa poctivě obejde nebo pomocí flashdisku nahraje data na displeje nad sedadly.

Místa, která zůstanou v nabídce i po uzavření části sedadel už nikdo do odjezdu vlaku neoznačí jako prodaná. Cestující se pouze dozví, že se jedná o Expresní rezervaci a musí si tedy dát pozor, protože se mu může stát, že v průběhu cesty vlaku za ním někdo přijde a ukáže mu rezervaci na místo, kde právě sedí.

Na rozdíl od standardních rezervací, kde jejich prodej končí dvě hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice, expresní rezervace je možné zakoupit i v průběhu jízdy vlaku.

Představte si, že vlakem, který jede z Brna do Prahy, chce cestovat cestující z Pardubic a jízdenku společně s místenkou si kupuje až na nádraží. Takovou rezervaci nemůže průvodčí ve vlaku lístečkem označit, protože před odjezdem o takovém cestujícím samozřejmě nevěděl, a tak je opět takové místo označeno pouze jako expresní rezervace.

Cena rezervací

A stojí vlastně rezervace místa něco? Ať už si odpovíte ano či ne, oboje odpovědi jsou správně. České dráhy se snaží motivovat cestující k nákupu jízdenek přes jejich eShop, a tak nabízí k nákupu jízdenky rezervaci místa zdarma.

💡
Nově je také u mezinárodních jízdenek zakoupených na eShopu ČD možnost pořídit rezervaci za 0 Kč. Musí však jít o vlaky, které jsou v rezervačním systému ČD.

Pokud se ovšem rozhodnete pro nákup samostatné místenky, její cena bude 35 Kč za vlak. Pokud byste například cestovali s jedním nebo více přestupy, a do všech vlaků byste si chtěli zakoupit rezervaci místa k sezení, vyjde vás to na částku „vlak x 35 Kč“. Ovšem platí stále první odstavec, při nákupu přes eShop společně s jízdenkou máte všechny místenky zdarma.

Cena rezervace je shodná pro první i druhou třídu.

Zvláštní kategorií jsou vlaky SC Pendolino. U těchto vlaků je cena rezervace pohyblivá. Rezervaci získáte od 0 Kč do 250 Kč. Cena je v tomto případě závislá na obsazenosti vlaku. Nejdražší místenky zakoupíte v dopravní špičce, nejlevněji se svezete v poledních hodinách a pozdě večer. Zdarma je možné získat místenky na pokladně pro úsek z Olomouce do Ostravy, ovšem až potom co vlak už je na cestě.

Chci jen místenku?

Ptáte se, proč bych měl chtít jen místenku? Pokud jízdenku Českých drah zakoupíte na pokladně, její platnost, až na výjimky, není omezená na konkrétní vlak. Pokud si zakoupíte takovou jízdenku dopředu, můžete si později dokoupit zvlášť samotnou rezervaci.

Lepším příkladem bude případ cestujícího pravidelně dojíždějícího do zaměstnání nebo školy. V takovém případě bude mít nejspíše traťovou jízdenku, ke které si jistě bude chtít dotyčný rezervovat své místo ve vlaku. A jak jinak to udělat, než samotným nákupem přes tlačítko „chci jen místenku“.

Proč nejde vybrat místo z plánku?

Pokud pojedete vlakem, který začal svoji jízdu za hranicemi České republiky, možná se budete ptát, proč není možné si vybrat místo z plánku vlaku. Na železnici platí (jsou samozřejmě domluvené výjimky), že rezervační systém daného vlaku spravuje železniční společnost daného státu. Pokud tedy vlak vyjíždí z Rakouska, jeho rezervační systém mají na starosti rakouské dráhy. Z Maďarska maďarské dráhy, atp.

Proč někdy nejde vybrat rezervace vůbec?
V Evropě neexistuje společný systém, který by zaštiťoval rezervace napříč dopravci. Z toho vyplývá, že pokud chce dopravce řešit rezervace u svých vlaků, většinou tak činí na své náklady a přes své technické možnosti. Tyto systémy mezi sebou sice umí komunikovat, nikoliv však sdílet informace, jako je plánek vlaku, který tak moc cestující chce.

Mezi dopravci navíc platí dohoda, že rezervační systém spravuje ten železniční dopravce, u kterého vlak začíná svoji jízdu. Samozřejmě i v tomto platí výjimky, a existují dohody, kdy je správa rezervačního systému převedena pod jednoho z dopravců.

U vlaků kategorie OS a Sp tato funkce není dostupná vůbec. Pokud se dobře podíváte, tak na sedačkách u těchto vlaků nenajdete žádné číslo.

Proč nevyberu místenky ve směru jízdy?

Vlaky jsou sestaveny z klasických vozů, které je při sestavování možno otočit jedním či druhým směrem. U tak velkého množství vlaků a vozů je velmi těžké zachovat a garantovat jejich řazení. O něco lehčí to v tomto případě mají ucelené jednotky (railjet a Pendolino). Tyto vlaky se nerozpojují, dodržují směr a nedochází (pokud se nestane žádná mimořádnost na trati) k jejich přetočení. U těchto vlaků je garance směru možná a dopravce ji dokonce nabízí.

Jak se zorientujete u nástupních dveří?

Možná si někteří z vás všimli, že u nástupních dveří jsou kromě piktogramů i číselná označení. Toto číselné označení má cestujícího nasměrovat ke svému místu co nejpohodlněji. A jak to tedy funguje?

Čísla je třeba číst zleva doprava. Pokud u dveří uvidíte rámeček (viz fotka) znamená to, že první sedadlo, které minete je sedadlo s číslem 11, na druhém konci vozu je pak místo s číslem 106. Pokud přijdeze ke dveřím na druhém konci vozu, čísla budou napsaná v opačném pořadí, 106 – 11.

Výjimky na železnici

To bychom nebyli na železnici, abychom neměli nějaké výjimky. Nahoře jsem vám uváděl jako příklad povinně místenkových vlaků, vlaky SC Pendolino, což ovšem neplatí vždy. Pokud se vydáte vlakem například z Prahy do Plzně, Chebu nebo nově do Karlových Varů, místenku mít nemusíte, protože se jedná o závazkový vlak.

Ovšem pozor, rozhodnete-li se pokračovat například do Olomouce, rezervaci je nutné mít, a zdarma není, ani kdybyste cestovali například z Plzně. Vždy alespoň těch 35 Kč zaplatíte.